Ultraljudsdiagnostik

Kunskap är vårt motto! Därför har vi skaffat en av världens modernaste ultraljudsapparater, en Mindray M9 för diagnostik. Med den kan du se muskler, leder, nerver, inflammationer, skuldror, hofter, knän, hälsenor. Upplösningen är 0.1mm/ en magnetkamera har 0.5mm upplösning.

Undersökningen utförs av en epert  på området. Kostnad för denna undersökning är 600 kr!

Under april kostar en undersökning 450 kr!